Moderna
9–10 november, kl 13, 2017

Datum är ej slutgiltigt fastställda.

Först ut av de stora auktionerna under säsongen är Moderna. På denna auktion säljer vi konst, design och konsthantverk från 1900-talets första hälft.

Inlämning pågår!

För mer information, kontakta våra specialister

Lägg till i kalender