55. Gunnar Asplund , stolar, 1 par, Nordiska Kompaniet

Objektsbeskrivning
GUNNAR ASPLUND, "Stadsbiblioteket", stolar, 1 par, Nordiska Kompaniet, ca. 1928, brickmärkt AB Nordiska Kompaniet R59 - C19505, björk och sadelgjord, höjd 90 cm; restaurerade

HISTORIK
Stockholms Stadsbibliotek är internationellt ansett som ett av de finaste exemplen på den skandinaviska 1920-talsklassicismen, Swedish Grace. Gunnar Asplunds mästerverk är ett av få svenska byggnadsverk från tiden som omtalas i internationella sammanhang. Asplund ritade flera stolar till interiören som alla vittnade om hans fantasirikedom. Dessa två stolar inspirerades av egyptiska förebilder där den svällande foten skulle förhindra att stolen sjönk ner i sanden. Stolarna stod i en av bibliotekets läsesalar och gjordes även i mindre format för barn. Stolarna har endast utförts till Stadsbiblioteket och måste därför anses vara historiskt mycket viktiga.

LITTERATUR
Avbildad i Gunnar Asplund arkitekt: 1885-1940: ritningar, skisser och fotografier, 2. uppl., Byggförl., Stockholm, 1981[1943], s. 135.
Jämför kopia av originalritning, publicerad i; Asplund, Gunnar, Alison, Filippo & Acking, Carl-Axel (red.), Erik Gunnar Asplund: mobili e oggetti, Electa, Milano, 1985. s. 94.
Gordan, Dan, Svenska stolar och deras formgivare 1899-2013, [Ny, rev. utg.], Norstedt, Stockholm, 2014, s. 50-51.