682. Ragnar Sandberg, Badande

Droit de suite

Objektsbeskrivning
RAGNAR SANDBERG
1902-1972
Badande
Signerad och daterad R.S -34. Olja på duk, 82 x 103 cm.
.
PROVENIENS
Paul Källström, Göteborg
.
LITTERATUR
Svensk konstkrönika under 100 år, andra upplagan, Natur och Kultur, Stockholm 1952, omnämnd och avbildad uder år 1934
.
.
Under 1930-talet hade man hos några västsvenska målare börjat uppmärksamma ett färglyriskt drag som skilde dem från andra färgdyrkare i svensk konst. Snart kom de att kallas göteborgskoloristerna och de mest framträdande var Åke Göransson, Ivan Ivarson, Inge Schiöler och Ragnar Sandberg.
.
Ragnar Sandberg växte upp i Stenungsund men flyttade så småningom till Göteborg där han studerade konst vid Valands målarskola med Tor Bjurström som lärare. Efter avslutade studier for Sandberg till Frankrike men återvände efter en tid till Sverige. Efter hemresan ägnade han några år åt poesi och avlägsnade sig helt från måleriet. När hans tidigare klasskamrat, konstnären Ivan Ivarson, återvände från sin utlandsvistelse och bosatte sig i närheten, blev Sandberg inspirerad av dennes brinnande entusiasm och började måla igen.
Sandberg började tidigt utforska göteborgsmotiv som bryggor, badande människor och stadens måsar. Han önskade använda känslan av ett förbipasserande ögonblick och med ett eget konstnärligt uttryck fånga ett ögonblickligt fenomen. Sandberg var en mästare på att utnyttja kontraster i sina tolkningar av vardagliga situationer. Ofta möter man i hans måleri från 1930-talet oväntade färgkombinationer, ett växelspel mellan former i ljus och skugga, mellan klara färger och svart. Konstnären roade sig med att överraska sin publik och gladde sig själv med att se vilka effekter hans experimentlust fick. Dukarna är som överdränkta av ett glittrande hölje. Penselrörelserna är virvlande och byter ständigt riktning. Ibland rör det sig om konturer och ibland om bearbetade partier. Men allt flyter in i varandra och driver upp ett fartfyllt tempo.