665. Gösta Adrian-Nilsson, Kryssare med matroser

Droit de suite

Objektsbeskrivning
GÖSTA ADRIAN-NILSSON
1884-1965
Kryssare med matroser
Signerad GAN (i ankare). Olja på duk, 145 x 114 cm.
Utförd 1918-19
.
PROVENIENS
Gösta Häggström, Malmö
Galerie Bel'Art, Stockholm
Svensk privatsamling
.
UTSTÄLLD
GAN - Retrospektivt, Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1958, katalognr 60
GAN och Wiwen Nilsson, Lunds Konsthall, 1977, katalognr 51
GAN - Gösta Adrian-Nilsson 1884 - 1965, Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1984, katalognr 88, avbildad i utställningskatalogen sidan 35
GAN - Gösta Adrian-Nilsson 1884 - 1965, Malmö Konsthall, 1984, katalognr 88, avbildad i utställningskatalogen sidan 35
.
Den stora målningen Kryssare med matroser tillhör en av GANs mest kreativa perioder, i slutet av 1910-talet, då han bodde i Stockholm och under hösten 1919 i Göteborg. Det var under vistelsen i Göteborg i september-november 1919, som GAN uppfann sin nya signatur, ankarsignaturen, som han sedan flitigt använde under de följande två åren. Inspirationen till den nya signaturen med ett svart ankare och en tvärställd cinnoberröd pil samt initialerna G A-N i vitt fick han från en flagga i Göteborgs hamn med ett ankare och en pil. "Det blir hädanefter min signatur!", skrev han i sin dagbok den 21/9 1919. Några månader senare, den 16/1 1920, analyserade han sin ankarsignatur i dagboken: det svarta ankaret betyder, förstås, hopp och den tvärställda pilen "genomstunget". Han konkluderar: "Alltså: Mitt genomstungna Hopp. Leva med kniven i bröstet! Brrr!"
.
Eftersom Kryssare och matroser är signerad i nedre högra hörnet med GANs ankarsignatur är det troligt att han avslutade målningen under sin sejour i Göteborg hösten 1919, men den kan mycket väl ha påbörjats i Stockholm tidigare. Det finns detaljer i målningen som tyder på det, t.ex. den rosafärgade spiralformen i över högra hörnet, som påminner om den mörkblå spiralformen i Sjömän i Gröna Lund II, målad i Stockholm våren 1918. Förmodligen är spiralformen inspirerad av den nya rutschbanan på Gröna Lund, vilken kallades "Toboggan" efter inspiration från Nordamerika. Det finns andra detaljer i det fragmenterade kubistiska perspektivet i Kryssare med matroser, som påminner om Sjömän i Gröna Lund II, men Kryssare med matroser är stramare än den oerhört detaljrika Gröna Lund-målningen och pekar fram mot den syntetiska kubism, som GAN utvecklade kring 1920 och som innebar att han lämnade sin kalejdoskopiska 1910-talskubism.
.
Kryssare med matroser framställer tre matroser ombord på en båt, som möjligen kan vara en reminiscens av pansarkryssaren Fylgia, där GANs vän och tidigare erotiska partner Edvin Andersson hade arbetat som torpedeldare, när de möttes i Stockholm 1917. De tre sjömännen med sina vita mössor är anonyma matroser med ansiktsprofiler av den stiliserat hårdföra maskulina typ som GAN älskade. Bakom den piprökande sjömannen till vänster sticker en rosafärgad mast med svenska flaggan vertikalt upp i målningen, och bredvid den har GAN målat en diagonal trekantig form med en repstege och en lite otydligare flagga i rosa och vitt. Masten och den störtande triangelformen kontrasterar på ett för GAN karaktäristiskt vis mot våglinjerna och spiralformen till höger. De tre stående formerna jämte den fjärde, abstrakta formen till längst till höger understryker målningens vertikala format och ger den dess struktur. Andra detaljer i den figurrika målningen är ett slingrande rep bredvid ett hjul (en ratt), ytterligare en repstege nedtill samt ett antal små cirkelformer i svart, rött och gult etc., kanske inspirerade av semaforer. En intressant detalj är den nämnda rent abstrakt-geometriska formen till höger (det var just under året 1919 som GAN som den förste konstnären i Sverige ställde ut helt abstrakta målningar). Allt som allt är det en både detaljrik och rörelsefylld målning med de för GAN karaktäristiska kontrasterna mellan mjukt böljande och strama geometriska former, mellan arabesken och sicksacklinjen och mellan de bjärta färgerna och de mörkare partierna. Allt tycks vara i rörelse i denna stora målning, men den hålls samman av den underliggande geometriska strukturen.
.
Under de tre åren i Stockholm 1916-1919 var sjömännen och storstaden Stockholm med sin nya futuristiska puls och dynamik de främsta inspirationskällorna till GANs futuristiskt-kubistiska måleri. I januari 1918 hade han en separatutställning med titeln Sjömanskompositioner i Gummesons galleri vid Strandvägen. I sin utförliga programförklaring i katalogen skrev han bland annat: "Den pansarbåt jag målar, de matroser jag väljer till besättning, äro blott symboler för alla pansarbåtars byggnad, alla matrosers liv. Det ligger ej i mitt intresse att avporträttera en viss båt, en viss sjöman. Genom att fatta min uppgift symboliskt, och endast därigenom, kan jag ha utsikt lyckas ge den inre meningen av pansarets gråa tyngd, vattnets gröna lätthet, matroskroppens blåa kraft. I verkligheten ha ju seglens och pansarbåtens färg och form endast ett yttre sammanhang med matroskropparnas färg och form. I en målning som vill vara mer än en realistisk uppfattning av en stupid verklighet, som vill vara en abstrakt vision av en verklighet mer real än den optiska, i en sådan målning kröker seglets båglinje matrosens kropp och pansartornets raka fasthet rätar upp den."
.
Till en början var GAN hänförd över Göteborgs väldiga hamn med alla sina matroser och sjömän, när han flyttade till västkustmetropolen i september 1919 i den fåfänga avsikten att som fripassagerare få följa med någon båt till Sydamerika eller Söderhavet. Kryssare med matroser, sannolikt fullbordad i Göteborg hösten 1919, kan sägas utgöra en effektfull avslutning på de många sjömanskompositioner, som GAN målade i Stockholm åren 1916-1919.
Jan Torsten Ahlstrand
Fil.lic., GAN-expert