163. Axel Einar Hjorth, "Lovö", stolar, 4 st., NK

Objektsbeskrivning
AXEL EINAR HJORTH, "Lovö", stolar, 4 st., modellen formgiven för Nordiska Kompaniet 1932, brunbetsad furu, dekor av järnnitar, omklädda originaldynor, höjd 95 cm; slitage, mindre skador, ostadiga
PROVENIENS
Grosshandlare Erik Strömberg (1883-1950), Sundsvall
därefter i arv till dennes dotter Inga Rufini
därefter i arv till nuvarande ägare