146. Axel Einar Hjorth, "Utö", pall, NK

Objektsbeskrivning
AXEL EINAR HJORTH, "Utö", pall, modellen formgiven för Nordiska Kompaniet 1932, brunbetsad furu, höjd 45, diameter 40 cm; smärre slitage
PROVENIENS
Grosshandlare Erik Strömberg (1883-1950), Sundsvall
därefter i arv till dennes dotter Inga Rufini
därefter i arv till nuvarande ägare