132. FOLKE BENSOW, "Trädgårdsmöbeln nr:1", taburetter

Objektsbeskrivning
FOLKE BENSOW, "Trädgårdsmöbeln nr:1 ", taburetter, 1 par, Näfveqvarns bruk, svartlackerade gavlar i gjutjärn, grålackerade träsitsar, höjd 43 cm; smärre slitage, sannolikt senare träsitsar
PROVENIENS
Taburetterna ingick i ett husköp på 1980-talet där taburetterna stått sedan länge.