47. Carl Einar Borgström, eldhundar, Ystad Smide

Objektsbeskrivning
CARL EINAR BORGSTRÖM, eldhundar, 1 par, Ystad Smide, 1930-40-tal, i form av stiliserade hästar, märkta CEB Ystad Smide SWEDEN, höjd 18,5, 33 x 30 cm; smärre slitage
HISTORIK
Borgström arbeta redan som 15-åring på Ystad Metall. Under stora delar av hans karriär var han trogen företaget och är ett av firmans mest kända namn. Eldhundarna hör till de mer ovanliga föremålen men speglar Borgströms lekfulla estetiska sinne väl.