32. Svend Thoresen / Torgny Roloff, fåtölj, 1930-tal

Objektsbeskrivning
SVEND THORESEN / TORGNY ROLOFF, tillskriven, fåtölj, Nordiska Kompaniet, 1930-tal, svängd sarg i bonad björk, klädd i ljus sammet, höjd 70 cm; omklädd
HISTORIK
Svend A. Thoresen, dansk inredningsarkitekt, var verksam i Stockholm och Nordiska Kompaniet under 1930- och 40-talet. Thoresen var inredaren för varuhusets kunder med höga anspråk, vars krav var luxuös inredning och personliga hem. Möbelarkitekt Torgny Roloff, i decennier verksam på NKs ritkontor, medverkade till att verkställa Thoresens stundtals excentriska ideer. Thoresen och Roloff förmåga att blanda äldre stilar med modern estetik fick stor uppmärksamhet bland huvudstadstadens kräsna kunder, och fick samtidigt många kritiker att sätta i halsen. Lyxen och stilblandning, som ofta refererades till som Hollywoodlyx, stod i stor kontrast till 30-talets idéer om saklig funktion och praktiskt nytta. I en artikel från tiden skriver en kritiker, "Mången estetiskt känslig person ryser ännu vid minnet av Svend A Thoresens Hollywoodlyx." Han anammades med förtjusning av det Stockholm som kunde öppna champagneflaskor och skaka cocktails med samma ackuratess som det höll liv i Franska Damskrädderiet.
Bland kunderna fanns Gösta Ekman den äldre, Zarah Leander m.fl.. Liksom Axel Einar Hjorth har Thoresen och Roloff länge varit bortglömda. I NKs arkiv i Nordiska museet finns fotografier ur Thoresens originalinrednigar.
LITTERATUR
Bild i Nordiska Kompaniets arkiv.
Eklund Nyström, Sigrid, Möbelarkitekt på 1930-talet: om inredningsfirman Futurum och hur en ny yrkesgrupp etablerar sig, Nordiska museet, Diss. Stockholm: Univ., Stockholm, 1992, s. 100.
Herlitz-Gezelius, Ann Marie, Åren som gått: Nordiska kompaniet, Signum, Lund, 1992, s. 106-108.
Bild i Nordiska Kompaniets arkiv.