16. Kerstin Hörlin-Holmqvist, "Stora Eva", fåtölj, NK

Objektsbeskrivning
KERSTIN HÖRLIN-HOLMQUIST, "Stora Eva" ur "Paradiset", fåtölj, Nordiska Kompaniet, 1950-tal, klädd i grå textil med svarta knappar, svängda ben av betsad bok, höjd 97 cm; omklädd och renoverad
LITTERATUR
Jämför Monica Boman (red), Svenska Möbler 1890-1990, Signum, Lund 1991, s. 288.