77. Axel Einar Hjorth, "Library", bokskåp

Objektsbeskrivning
AXEL EINAR HJORTH, "Library", bokskåp, Nordiska Kompaniet 1931, bonad björk, front med fyra spröjsade glasdörrar, invändigt med hyllplan, skyltmärkt NK R 35966 C 80582, höjd 113, 218 x 32 cm; nyckel medföljer