176. Kerstin Hörlin-Holmqvist, "Stora Eva"

Objektsbeskrivning
KERSTIN HÖRLIN-HOLMQUIST, "Stora Eva" ur "Paradiset", fåtölj, Nordiska Kompaniet, 1950-tal, stoppad gråbrun klädsel, svängda ben av bok, höjd 98 cm; omklädd
LITTERATUR
Jämför Monica Boman (red), Svenska Möbler 1890-1990, Signum, Lund 1991, s. 288