146. Alvar Andersson, skrivbord, Stockholm 1936

Objektsbeskrivning
ALVAR ANDERSSON, biblioteksbord, utfört av snickarmästare Albin Johansson, Stockholm 1936, unikt, fanerad i bubinga med friser i buxbom, sargen med åtta lådor, brickmärkt ALBIN JOHANSSON ETABL 1890 STOCKHOLM, höjd 76, 188 x 75 cm; mindre skador, nyckel medföljer
HISTORIK
Vid 1900-talets mitt hade den moderna formrörelsen tankar om standardisering och masstillvkerkning etablerats på allvar. Hantverkarna i Stockholm svarade med att producera unika möbler av högsta kvalitet. Resultatet blev ett ovanligt inslag i modernismens historia - exklusivt hantverk, modern form och tillverkningen av unikat förenades i ett och samma objekt.
Stockholms stads hantverksförening var en sammanslutning av huvudstadens främsta möbelsnickare. Genom att förena hantverk och form för framhölls hantverkets kulturella position. Arkitekters formgivning gav samtidigt möblerna ett betydande mervärde. Bland föreningens formgivare fanns Alvar Andersson, Gustav Bergström, Carl Hörvik, Axel Einar Hjorth, Margareta Köhler, Axel Larsson, Carl Malmsten, Oskar Nilsson och David Rosén. Bland Snickarmästarna fanns Hjalmar Jackson, Carl Bergsten, Albin Johansson, Georg Ryman och Hjalmar Wikström vars skicklighet hade en direkt motsvarighet i det svenska möbelhantverkets guldålder från det gustavianska 1700-talet
Arkitektens känsla för modern form kombinerat med snickarmästarens hantverkskvalitet resulterade i ett fåtal möbler från 1930-talet, vilka blir alltmer sällsynta på auktionsmarknaden.
Möbelarkitekt Alvar Andersson var verksam vid hyresgästernas möbelaffär (1927-1932), hos David Blomberg på Kungsgatan (1932-1938) samt vid Ferdinand Lundquist i Göteborg (1939-1944) samt därefter som chefsarkitekt på ASKI (1944-1949). Alvar Andersson medverkade vid ett flertal utställningar under 1900-talets första hälft. För Stockholms stads hantverksförening formgav han enbart enstaka möbler. Auktionens biblioteksbord ritades år 1936 och utfördes av snickarmästare Albin Johansson. Bordet ställdes ut på en av hantverksföreningens återkommande utställningar samma år. Möbler av Alvar Andersson är mycket sällsynta med ett fåtal auktionsnoteringar de senaste decennierna.
Bordet finns avbildat i Nordiska Museets arkiv, Stockholm Stads hantverksförenings arkiv, acc nr. 1972/037, K1:9 Fotografi nr 247