140. Carl Cederholm, fåtölj med fotpall, Stil & Form

Objektsbeskrivning
CARL CEDERHOLM, fåtölj med fotpall, Firma Stil & Form, Stockholm 1940-50-tal, stoppad klädsel med pärlspikning, fåtölj höjd 86, pall 34 cm; omklädda
HISTORIK
Firma Stil & Form grundades under det tidiga 1940-talet av formgivaren Carl Cederholm som med sitt Art-Decoinfluerade formspråk gjorde sig ett namn bland stockholmssocieteten. Cederholm, utbildad vid HKS, Tekniska Skolan (nuvarande Konstfack), övergick snart till en rundare och mer assymetrisk stil i tydlig Swedish Modern, för vilken vi känner honom bäst idag. Som inredningsfirma producerade Stil & Form möbler och armaturer för butiksförsäljning men även större inredningsuppdrag, som exempelvis möbleringen av Centralhotellet i Gävle (1947), var en del av dess verksamhet.