45. Anna Petrus, brosch, Svenskt Tenn, tenn

Objektsbeskrivning
ANNA PETRUS, brosch, Svenskt Tenn, tenn, i form av lejon, längd 4 cm
HISTORIK: Formgivet på 1920-talets andra hälft, enligt uppgift inköpt på 1930-talet.