687. Esaias Thorén

Droit de suite

Objektsbeskrivning
ESAIAS THORÉN
1901-1981
Gul och lila bladform
Signerad och daterad E. Thorén 1931. Olja på pannå, 55 x 85 cm.
PROVENIENS
Konstnärens släkt
I Halmstad öppnar 1927 EsaiasThorén och kamraten Sven Jonson Modern Reklam - en kombinerad reklamateljé och målarskola. Här samlas på kvällarna målare, journalister och musiker för att diskutera litteratur, politik och konst. Tillsammans med Sven Jonson, Waldemar Lorentzon, Stellan Mörner och bröderna Axel och Erik Olson väcker Thorén 1929 uppseende och förfäran med sitt nya måleri på Halmstads hantverks- industri- och konstutställning.
Så småningom skulle de sex kamraterna också ingå i den sk Halmstadgruppen. Den bildades för övrigt hemma hos kamraten Egon Östlund i augusti 1929.
Halmstadgruppen har i allmänhet blivit ett begrepp synonymt med svensk surrealism. Bortsett från det något tveksamma i att sammanföra sex individuella konstnärer till en grupp, så är det också en inte helt riktig generalisering av andra skäl. När de unga halmstadmålarna, alla födda omkring 1900, strålade samman 1929, var det kring ett kubistiskt och plangeometriskt program, helt i Fernand Légers och GAN:s anda. Vid denna tid hade flertalet av vännerna en tioårig växttid bakom sig. Axel Olson hade varit hos Archipenko i Berlin, brodern Erik hade valt Léger i Paris liksom Esaias Thorén. Den första grupputställningen, starkt uppmuntrad av GAN, i Göteborg 1930, var också övervägande konstruktivistisk till sin karaktär.
Esaias Thorén visar i Gul och lila bladform prov på en nästan surrealistisk plangeometri. De rena formerna har en suggererande effekt men surrealism blir det först när verkligheten i irrationella kombinationer kopplas in. Här arbetar konstnären mer som en renodlad purist och låter betraktarens öga få vila på ett nästan asketiskt stilleben med igenkännbara former som harmoniskt ansluter sig till väggen. I överensstämmelse med purismen är målningen detaljknapp med ett fåtal väl avvägda bildelement. Fernand Légers och Amedée Ozenfants skola fordrade en rigorös formdiciplin i kompositionen. Det skulle gärna finnas en mural tanke bakom verken som eleverna utförde på skolan, men formerna i Thoréns målningar blev mjukare och mer organiska än tidigare postkubisters. I detta dekorativa stillebenmåleri råder en fri lek med formerna men kompositionen är klar och enkel. Amedée Ozenfants måleri och filosofi gjorde starkt intryck på Thoréns plangeometriska måleri och Légers verk visades vid flera sammanhang i Stockholm under 30-talets första år. Även den internationella postkubismens ledare Le Corbusier var en stor inspirationskälla. Esaias Thorén lossar på kubismens pansar och skapar ett plangeometriskt, puristiskt stillebenmåleri med en antydan till surrealismens formspråk.