26. Spegel, rokoko, tillskriven Ehrhart Göbel

Objektsbeskrivning
EHRHART GÖBEL (spegelfabrikör i Stockholm 1744-1764) tillskriven, spegel, stockholmsarbete i rokoko, träskuren dekor, förgylld med polerad guld och slagmetall, genombrutet krön med dekor av akantus, blomsterfestonger, rocailler och voluter, graverade flätverk, ramen med infällda njurformade glas, nedre sargen med rocailler och voluter, kvicksilverfolierade glas, 120 x 58 cm; ställvisa skador och bättringar

LITTERATUR:
Torsten Sylvén & Elsebeth Welander-Berggren, Speglar, Spegelmakare och Fabrikörer i Sverige 1650-1850, Stockholm 2000, sidan 141 jämför spegel signerad och daterad av Ehrhart Göbel 1760