25. Spegel, rokoko

Objektsbeskrivning
SPEGEL, stockholmsarbete i rokoko, dekor i papier maché, framtagen originalförgyllning med polerat guld och slagmetall, genombrutet krön med rocailler och voluter mot pikerad botten, ramen med ströblomster och rocailler, kvicksilverfolierade glas, 87 x 41 cm; smärre torrsprickor