2372. Fanny Brate, Porträtt av Astrid Brate

Objektsbeskrivning
FANNY BRATE
1861-1940
Porträtt av Astrid Brate
Signerad och daterad Fanny Brate 1901. Olja på duk, 65 x 46 cm

PROVENIENS
Astrid Brate var dotter till Fanny Brate
därefter i arv inom familjen.

UTSTÄLLD
Enligt utställningsetikett på baksidan utställd på Liljevalchs Konsthall


Fanny Brate, född Ekbom, är en av de stora svenska kvinnliga konstnärerna med internationella framgångar. Hon föddes i Arvfurstens palats, eftersom fadern var bokhållare vid hovet. Hon studerade vid Slöjdskolan i Stockholm och blev antagen vid Konstakademien vid 18 års ålder. Hon studerade även vid Academie Colarossi i Paris, en fri konstskola grundad på 1870-talet. Här accepterades även kvinnliga studenter, som till och med tilläts teckna kroki av nakna manliga modeller. Skolan blev ett alternativ till den av franska regeringen understödda Ecole des Beaux-Arts, som många uppfattade som alltför konservativ. På samma sätt gick strömningarna i Sverige och Konstnärsförbundet startades i protest mot Konstakademiens stela ideal. För att överbrygga dessa motsättningar skapades Svenska konstnärers förening, där Fanny Brate blev en av de första kvinnliga medlemmarna. 1885 fick hon kunglig medalj för sin erkänt utomordentliga skicklighet. 1943 anordnade Nationalmuseum en stor minnesutställning över hennes samlade verk.

Fanny Brate hade sin konstnärliga utgångspunkt i 1880-talets verklighetsnära realism och friluftsmåleriets blonda färgskala, där hennes friska iakttagelseförmåga var en balanserande förutsättning för hennes idylliska måleri. En stor del av hennes produktion utgörs av interiörer med eller utan figurer, genretavlor och porträtt. Hon målade ett fåtal landskap och, enligt egen utsago, "blommor och stilleben som rekreation och vila". Framför allt var Fanny Brate en mycket skicklig porträttör. Sin inspiration hämtade hon främst från sin egen familj och vänkrets, till vardags som till fest. Hennes konst har ett betydande kulturhistoriskt värde i skildringen av förra sekelskiftets högborgerliga miljöer. Där möter vi barn under ljusa sommardagar och påfallande ljusdränkta interiörer av harmoniskt familjeliv med finstämd realism. De egna döttrarna Astrid, Torun, Ragnhild och Ingegärd var ständigt återkommande motiv i hennes målningar. Till exempel i tavlan "Namnsdag", som ingår i Nationalmuseums samlingar, med den mörkhåriga dottern Astrid och den lilla blonda rosenkindade Torun. I döttrarnas olika uttryck, skildrade med säker psykologisk blick, kan man se drag, som påminner om intim fransk porträttkonst. Senare kom hon även att avbilda barnbarnen. I två av auktionens målningar avbildas dotterdottern Hervor.