1070. Bergère, Louis XV

Objektsbeskrivning
BERGERE, sannolikt parisarbete, Louis XV, stomme av valnöt, träskuren dekor, uppsvängt krön med blommor och blad, konturerade sarger, klädda och utsvängda armlän, frontsarg med ströblomster, hörnfleuronger, bemålad i pärlgrått, sitthöjd 43 cm; smärre lagningar