1067. Armlänstolar, sengustavianska, tillskrivna Ståhl

Objektsbeskrivning
EPHRAIM STÅHL (stolmakare i Stockholm 1794-1820/21, kunglig hovstolmakare 1800-1809) tillskrivna, ett par armlänstolar, sengustavianska stockholmsarbeten, en med Stockholms stolmakarämbets sigill, träskuren dekor och pastellage, armlän med volutformade avslut, sarger med lagerstav, hörnfleuronger, överkragade framben med bladhölster och kannelering, sabelformade bakben, målade i pärlgrått, sitthöjd 43 cm; kompletterade fotavslut

LITTERATUR:
Eva Nordenfelt: Ephraim Ståhl en kunglig stolmakare, Stockholm 2007, sidan 246, jämför närmast identiska stolar