1063. Tebord, sengustavianskt, Salnecke

Objektsbeskrivning
DET GYLLENADLERSKA TEBORDET, sengustavianskt stockholmsarbete, Jonas Hultsténs art, fanerat med mahogny, stomme i furu, skålad skiva av tenn, rektangulärt med snedställda hörn, sarger med mässingsskoda kanter och kälningar, benanfanger med guttæ, avsmalnande ben med rundade hörn, avslutande fothylsor, höjd 73,5, 80,5 x 63 cm; mindre lister saknas

PROVENIENS:
Adelsmannen landshövding Samuel Jakob Gyllenadler (1752-1804)
därefter i arv inom familjen Gyllenadler, Salnecke slott, Gryta socken, Uppsala län

OTRYCKTA KÄLLOR:
Riksarkivet, Svea Hovrätt, Adliga bouppteckningar, SE/RA/420422/01/E IX b/170 (1804), bildid: C0100778_00429 Samuel Jakob Gyllenader, tebordet finns upptaget i bouppteckningen; "Mat Salen 1. The bord af Mahogne ock Thenn skifwa 9 Rdr"

Tebord med brickor i fajans blev populära under rokokon, särskilt från Marieberg och Rörstrand fajansfabriker. Den praktiska med sköra fajansen ersattes succesivt under gustaviansk tid med hållbarare plåtbickor. Tebordet från Salnecke har för ovanlighetensskull en bricka i tenn, sannolikt finns ytterst få liknande bord bevarade varför bordet är ganska unikt. Dessutom vet vi genom adelsmannen Samuel Jakob Gyllenadlers bouppteckning att tebordet ingått i matsalsmöblemanget i hans fastighet i Nyköping, därefter har bordet gått i arv inom familjen. Sonen, hovjägmästare Klas Samuel Gyllenadler byte 1830 till sig Salnecke mot sin fideikommissegendom Näs i Österåker. Fideikommisset överfördes till Salnecke och familjen ägde slottet fram till 2013.