1062. Skänkskåp, 1800-talets första hälft

Objektsbeskrivning
SKÄNKSKÅP, gustavianskt, Norra Sverige 1800-talets första hälft, träskuren dekor, framtagen originalfärg i gulockra, skiva med balustrad, snedställda hörn med kannelyrer, spegeldörrar, nyckelskyltar av mässing, inredning med tre fasta hyllor, avslutande kannelerade fötter, nyckel medföljer, höjd 141, 149 x 50 cm; bruksslitage, ställvisa kompletteringar och retuscher