1015. Byrå, rokoko, av J.J. Eisenbletter

Objektsbeskrivning
JOHAN JACOB EISENBLETTER (modellör och ebenist i Stockholm ca 1760-1813), byrå, högklassigt stockholmsarbete i rokoko, fanerad med amarant, jakaranda och plommon, brännförgyllda beslag av brons, bukig form, rundade hörn, samkomponerad front med parkettläggning en mosaik med friser, beslagskedjor, draghandtag i naturalistisk form, sidorna med rombmotiv, friser och fält, märkt med blyerts på lådbotten Assesor Charles de [...]?, skiva av röd kalksten, höjd 78, 87 x 48 cm; smärre skador och lagningar

LITTERATUR:
Marshall Lagerquist: Rokokomöbler, Stockholm 1949, bild 62, jämför byrå av Eisenbletter
Torsten Sylvén: Mästarnas Möbler - Stockholmsarbeten 1700-1850, Stockholm 1996, sidan 108, jämför byrå och detaljbild av Eisenbletter
Stockholms Auktionsverk, Stora Kvalitén, våren 2001, nr 1783, jämför närmast identisk byrå signerad EISENBLETTER

Johann Jacob Eisenbletter föddes år 1732 i Danzig, sin uppfostran och utbildning fick han i hemlandet. Till Stockholm bör han ha kommit i slutet av 1750-talet, möjligen på initiativ av möbelhandlaren och bankiren Adolf Ludvig Lewin i Stockholm som lär ha inkallat utländska snickare för att stimulera det svenska möbelhantverket. År 1760 inkom Eisenbletter med en ansökan om anställning som modellör och modellsnickare till Fortifikationsverket. Ansökan beviljades och han inträdde i staten som extra ordinarie. I maj 1760 gifte han sig med Beata Catharina Kiernström (1733-1828), dotter till varvsbokhållaren vid amiralitetet Magnus Peter Kiernström.

På 1760-talet etablerade sig Eisenbletter som möbelsnickare, utan att söka inträde i snickarämbetet, vilket ledde till omedelbar konflikt. Snickarämbetet anklagade honom för "bönhaseri" och den 19 mars 1760 beslagtog snickarämbetet hans verktyg och två byråar, som var under arbete. Eisenbletter klagade hos sin överordnade, fortifikationsdirektören, som vände sig till byggnings- och ämbetsborgmästaren för att hävda gällande bestämmelse om rätten att som Kungl. Majts och kronans tjänare få idka hantverk, utan lärpojkar och gesäller.
År 1762 meddelade magistratet att Eisenbletter hade rätt att tillverka möbler, enligt ovan nämnda bestämmelse. Hans verkstad låg på Södermalm, i huset Skinnarviksgatan 15 (kv. Kattrumpan 150, 151), som ägdes av möbelhandlare Lewin fram till 1765, då Eisenbletter köpte huset.