1008. Fåtöljer, gustavianska, Ephraim Ståhl

Objektsbeskrivning
SPANSKA FÅTÖLJER, två snarlika, gustavianska stockholmsarbeten, varav den ena av Ephraim Ståhl (stolmakare i Stockholm 1794-1820/21, kunglig hovstolmakare 1800-1809), signerad ES, träskuren dekor av bladstav, volutformade armlän, hörnfleuronger, godronnerade benanfanger, avsmalnande kannelerade ben, bemålade i pärlgrått, sitthöjd 43 cm; ena med förstärkningar och lagningar, kompletterade fotavslut

PROVENIENS:
N.M. Åmell Konst & Antikviteter, Stockholm

LITTERATUR:
Bo Vahlne: Nyinredningen av Rosersbergs slott 1797-1818, Stockholm 1988, jämför närmast identiska fåtöljer av Ståhl i Gula förmaket på Rosersberg sidan 121
Eva Nordenfelt: Ephraim Ståhl en kunglig stolmakare, Stockholm 2007, jämför snarlika modeller sidan 214f & 218 betecknade som spanska fåtöljer i Ståhls räkenskaper för hertig Karls Rosersberg