1003. Kandelabrar, Alexander I

Objektsbeskrivning
KANDELABRAR, ett par, Alexander I, Baltikum/Ryssland, matterad och polerad brännförgylld och mörkpatinerad brons, för vardera tre ljus, fyrkantig sockel med kymationbård, slätt postament krönt av segergudinnan Viktoria bärande korg, utsvängda ljusarmar i form av bevingade fabeldjur, bladhölstrade ljuspipor med fasetterad krenelering, mittenståndare med växtornamentik, krönt av sittande ekorre och ljuspipa, lösa manschetter, höjd 57 cm; smärre slitage, lagningar och retuscher

LITTERATUR:
Jan von Gerber: Förgyllda bronser under empire, Västerås 1991, sidan 44f jämför lampetter för gas tillverkade för bryggarmästare Brandelius i form av bevingade fabeldjur
Igor Sychev: The Russian Chandeliers 1760-1830, S:t Petersburg 2003, sidan 131, bild 614, jämför kandelabrar med bevingade hästar

Inspirationen till den spektakulära kandelabermodellen härrör sannolikt från S:t Petersberg och bronsgjutaren Andrei Schreibers verkstad. Dekorelement såsom de bevingade fabeldjuren förekommer i kandelabrar, ljusstakar och amplar tillverkade av Schreiber.