2194. Edvard Munch, Furutrær og blomstrende frukttrær

Objektsbeskrivning
EDVARD MUNCH
Norge 1863-1944
Furutrær og blomstrende frukttrær
Signerad Edv Munch. Akvarell på papper, 48,5 x 52 cm.
Utförd 1911

PROVENIENS
Diana & Torsten Kreugers samling

LITTERATUR
Jfr: Woll M 985, Furutrær og blomstrende frukttrær, olja på duk, 1911, i Munch Museets samlingar

Akvarellen kommer att ingå i katalogen över Edvard Munchs teckningar med nummer PE.T.00580.
Vi tackar Förstekonservator för grafik och teckningar vid Munchmuseet i Oslo, Magne Bruteig, för hjälp med akvarellens autenticitet.

Att vara före sin egen tid, se det som ingen annan ännu sett och våga följa den inre rösten är nog i ärlighetens namn lättare sagt än gjort. Men de som gjort det är också de som kommit att gå till historien. Edvard Munch är den (enda) som i konsthistoriska sammanhang representerar Skandinavien som en av de mest banbrytande konstnärerna genom alla tider. Som en av modernismens mest signifikanta pionjärer banade han väg för expressionismen och hans namn är idag synonymt med en osannolik konstnärsgärning.

Karriären var lång, omvälvande och synnerligen innehållsrik. Han arbetade aktivt i över sextio år; alltifrån debuten på 1880-talet, genom den symbolistiska perioden på 1890-talet, från sekelskiftet som en av de tidigaste expressionisterna och ända fram till sin död 1944. Han drevs av en aldrig sinande experimentlusta och sökte sig hela tiden framåt. Hans verk är idag självklarheter i de mest prominenta museernas samlingar och när en version av Skriet såldes för rekordpriset 120 miljoner dollar 2012 var det den högsta summa som någonsin betalats på auktion.

Edvard Munch var mycket personlig i sin konst, inte minst genom den ofta så laddade psykologiska stämningen. Detta präglade naturligtvis också hans eget liv och från 1909 förändrades hans måleri. Året dessförinnan hade han fått ett sammanbrott i Köpenhamn och vistades några månader därefter på en privat klinik. Efter detta är det tydligt hur han vänder sig mot en ljusare palett och skapar mer harmoniska och klassiska kompositioner med en tydligare verklighetsförankring.

Landskapen blir nu hans centrala motiv och dessa växer fram i en mer monumental stil med djärva och kraftfulla penseldrag. 1910 köper han ett hus, Nedre Remmen, i den lilla byn Hvitsten på Oslofjordens östkust där han under ett par år är verksam och hämtar sin inspiration i det omgivande landskapet. Året därpå tillkommer auktionens kraftfulla akvarell Furutrær og blomstrende frukttrær. Ett utsnitt ur det norska landskapets enkla skönhet som med några få djärva, välplacerade penseldrag och en uppdriven kolorit briljerar i sin karaktäristiska fullödighet. Motivet utfördes också samma år i olja till vilken vår akvarell därmed torde vara en självständig förstudie.

Ändringar
PROVENIENS / PROVENANCE:
Diana & Torsten Kreugers samling