2058. Alexander Roslin, Porträtt av dam

Objektsbeskrivning
ALEXANDER ROSLIN
1718-1793
Porträtt av ung adelsdam i pärlemogrått klänningsliv i sidenbrokad med blommönster och syrenfärgade band - midjebild
Signerad Roslin samt otydligt daterad. Olja på duk, oval, 64 x 51 cm.
Sannolikt utförd i mitten av 1770-talet

PROVENIENS
Christies, Old Master Pictures, London, 11 december 1986, katalognr 127
Antiquea AB, Winston Håkanson
Svensk privatsamling (förvärvad från ovanstående i slutet av 1980-talet)


I Alexander Roslins porträttgalleri är det inte bara det virtuosa stoffmåleriet, den lysande behandlingen av siden, sammet och broderi, som imponerar. Ofta är det även det måleriska, den individuella karaktäristiken som tjusar publiken.

Själsmålare är han knappast i högre grad än sina franska samtida, men med en inspirerande modell kan Roslin återge honom - eller ännu hellre henne - med en uttrycksfull skärpa som kan vara förbluffande. Det slående i Roslins porträtt ligger i hans förmåga att skildra en personlighet, samtidigt som han följer alla konventioner för salongsporträttet. Taktfullheten och den tekniska fulländningen i Roslins målningar styrs, förutom av begåvning och talang, också av en sällsynt iakttagelseförmåga.

Född i Malmö kom Roslin 1736 till Stockholm som elev till hovmålaren Georg Engelhard Schröder. I början av 1740-talet återvände han till Skåne och målade porträtt av den skånska adeln. En av dem, greve Nils Julius Lewenhaupt, öppnade vägen till internationell framgång för den unge konstnären genom att år 1744 ordna så att han blev kallad som målare till markgreven av Bayreuths hov. Roslins målningar från den tidiga perioden i södra Sverige vittnar inte om någon exceptionell begåvning, de är professionella och kraftfullt utformade, men influenserna från läraren Schröder gör sig påminda genom en viss konventionell stelhet. Men så kom han utomlands, bröt sig ut ur sitt skal, insöp fräscha intryck och utvecklades snabbt till en porträttmålare av högsta dignitet.

Paris var på 1700-talet konstens obestridliga centrum, det nav kring vilket Europas konstliv kretsade. Alexander Roslin anlände till den franska metropolen 1752 och blev en av den franska aristokratins mest uppskattade porträttörer. Han lyckades till och med konststycket att, trots att han var svensk och till råga på allt protestant, bli invald i den franska Målarakademien. Detta berodde i stor utsträckning på talang och skicklighet men också på goda kontakter, till exempel med den allestädes närvarande diplomaten och statsmannen Carl Gustav Tessin. 

Roslin lämnade Paris 1774 för att bege sig på en fyraårig europeisk Grand Tour till bland annat Stockholm, Wien och S:t Petersburg. Han återvände 1778 till Paris. Mot slutet av 1780-talet började hans hälsa vackla och revolutionen i Frankrike 1789 gav herrskapet annat än porträtt att tänka på. Men Roslins senare porträtt avslöjar att han fortsatte att lära och studera och mot slutet tog han till sig mycket av den holländska färgbehandlingen. Detta skulle bli ett nytt uttrycksmedel för den oförbrännerlige Roslin le Suédois.

Det aktuella porträttet av en ung okänd dam är sannolikt målat under konstnärens ärofulla vistelse i den ryska huvudstaden S:t Petersburg 1775-1777. Roslin bjöds in till Ryssland av Katarina II - den Ryska Minervan eller Nordens Semiramis, som hon kallades. Vid sin ankomst fick Roslin ett flertal beställningar och målade porträtt av medlemmar ur den petersburgska societeten, bland andra furstinnan Golitzyn, grevinnan Tjernysjev och den moldaviska prinsessan Zoie Ghika. Därefter avporträtterades medlemmar av den regerande romanovska familjen vilket kulminerade i det stora paradporträttet av kejsarinnan Katarina II. Rysslandsvistelsen var i den roslinska produktionen en tid av enastående skaparkraft. Auktionens målning visar Roslins känsla för den raffinerade och upphöjda enkelheten, den sparsmakade koloriten, den unga kvinnans behagfulla yttre, den mjölkvita hyn och det delikata stoffmåleriet.

Roslin var den svenske 1700-talskonstnär som nådde störst berömmelse ute i Europa, något som inte minst utställningen om Roslin på Château de Versailles, våren 2008, visade.