2034. Bruno Liljefors, Morkulla

Objektsbeskrivning
BRUNO LILJEFORS
1860-1939
Morkulla
Bär signatur och datering Bruno Liljefors 91. Olja på pannå, 44,5 x 37,5 cm.

Morkullan med sin brunspräckliga fjäderdräkt smälter in i omgivningen så till den grad att den i naturen är nästintill omöjlig att upptäcka. Den är oerhört beroende av sin färgteckning eftersom den endast kan skydda sig mot faror genom sin osynlighet då den trycker i lämplig omgivning.

Bruno Liljefors fascinerades av djurens skyddsfärger som ger dem värn mot fiender. Hökar som kretsar på himlen för att upptäcka sina byten har svårt att få syn på morkullan bland fjolårsgräs, grästuvor och leriga våta marker. Ofta låter Liljefors, som han här gör med morkullan, djuren smälta samman med naturen och de blir på så sätt en del av naturens kretslopp. I målningen återger Liljefors på ett väldigt sumariskt sätt floran och vegetationen.

Liljefors leder ut sina betraktare i naturen och som inbiten friluftsmänniska hade han stor kunskap om de vilda djuren och deras vanor. I den aktuella målningen letar morkullan med sin långa känsliga näbb i jorden efter föda som består av insekter och maskar. För Liljefors var det lika viktigt att återge djuren i deras rätta omgivning som att på ett korrekt sätt måla djuren i målningarna. Kompositionen saknar helt horisont vilket anspelar på, för den tiden rådande, japonismen och dess närperspektiv.

Ändringar
UTGÅR / WITHDRAWN