2016. Alfred Thörne, Forsande bäck

Objektsbeskrivning
ALFRED THÖRNE
1850-1916
Forsande bäck
Signerad Alfr. Thörne. Olja på duk, 125 x 75 cm.