2015. Prins Eugen, Allé vid Örberga

Objektsbeskrivning
PRINS EUGEN
1865-1947
Allé vid Örberga
Signerad på baksidan Eugen. Olja på pannå av papp, 26 x 34 cm.