2013. Ida Gisiko Spärck, Promenad på bron

Objektsbeskrivning
IDA GISIKO SPÄRCK
1859-1940
Promenad på bron
Signerad och daterad Ida Gisiko, Hofdala (18)87. Olja på duk, 43 x 63 cm.
Utförd på 1880-talet
På kilramen, äldre text i blyerts: Fröken Ida Gisiko, målarskolan

Ida Gisiko, gift Spärck, tillhörde den generation kvinnor, tillsammans med bland andra Helene Schjerfbeck, Maria Wik, Julia Beck och Eva Bonnier, som drog till Paris under 1880-talet. De var starka kvinnor som tillsammans med sina manliga kollegor ställde sig på barriärerna mot konstakademiernas förlegade ideal. I Paris insöp man de nya vindar som blåste och banade vägen för det nyskapande friluftsmåleriet.
Väl hemma i Sverige igen anslöt hon sig till Önningebykolonin, en konstnärskoloni som verkade i Önningeby i Jomala på Åland mellan 1886 och 1914. Kolonin kan beskrivas som en svensk-finländsk motsvarighet till den mer berömda konstnärskolonin i Skagen i Danmark. Den konst man skapade var friluftsmåleri med inspiration från Paris och Skagen.

Målningar av Ida Gisiko-Spärck förekommer inte ofta på auktion.