2007. Carl Trägårdh, Franskt vårlandskap

Objektsbeskrivning
CARL TRÄGÅRDH
1861-1899
Franskt vårlandskap med blommande fruktträd
Signerad samt stämplad på baksidan. Olja på duk, 38 x 56 cm.

Utförd i Frankrike, en plein air. Carl Trägårdh flyttade till Frankrike i mitten av 1880-talet och anslöt sig fullt ut till impressionismen. Till skillnad från andra svenska konstnärer som reste till Paris, Grez och Atlantkusten vid denna tid återvände inte Trägårdh till Sverige utan fortsatte skildra det franska landskapet fram till sin död i Paris 1899.

Trägårdhs betydelse som målare upptäcktes för en bredare publik först 1925 i samband med minnesutställningen på Svensk-Franska Konstgalleriet i Stockholm. En stor del av hans produktion hade förvärvats av den franske operasångaren J. B. Faure, mest känd som storsamlare av Anders Zorns verk, och hans måleri var således osynlig för en bredare publik hemma i Sverige.
.
Lennart Hagerf har i biografin "Carl Trägårdh. En svensk impressionist" (1946), återberättat hur Trägårdh omkring 1890 når en höjdpunkt i sitt konstnärsskap ´i en klass för sig´. Vändpunkten i Trägårdhs konstnärliga utveckling skedde enligt Hagerf då han vid denna tidpunkt uppsökte Claude Monet i Giverny. Monet ägnade sig vid denna tid uteslutande åt att måla öppna fält. Generellt sett blir Trägårdhs sätt att komponera vid denna tidpunkt alltmer besläktat med de franska impressionisterna; också koloriten och penselföringen blir alltmer impressionistisk; färgen stegras i ljushet och når en ny intens och appliceras brett och klickvis.