2005. Nils Kreuger, Ryttare med hästar och föl

Objektsbeskrivning
NILS KREUGER
1858-1930
Ryttare med hästar och föl, landsväg, Ölands Alvar
Signerad och daterad N Kreuger Öland 1885. Olja på pannå av papp, 33 x 62 cm.

PROVENIENS
Provinsialläkare Gösta Kreuger, Sunne (konstnärens brorson)
Svensk privatsamling

LITTERATUR
Kjell Boström: Nils Kreuger, Stockholm 1948, upptagen i katalogen sidan 281, katalognr 86


Nils Kreuger föddes i Kalmar. Han började sina studier vid Konstakademien i Stockholm 1874. Vid Akademien inledde han en livslång vänskap med Richard Bergh och Karl Nordström. Han lämnade snart den stela undervisningen vid Akademien för att istället gå i lära hos Edvard Perséus vars målarskola öppnade 1876. Perséus var en av förgrundgestalterna inom opponenterna mot akademitvånget. Kreuger var senare delaktig i bildandet av Konstnärsförbundet tillsammans med Richard Bergh och Karl Nordström 1886 och deltog flitigt i dess utställningar.

1881 reste Kreuger till konstens huvudstad Paris och anslöt sig följande år till den skandinaviska målarkolonin i Grez, där det franska friluftsmåleriets principer tillämpades. Kreuger följde i Paris uppmärksamt de nya radikala strömningarna inom den samtida konsten. Under sin paristid var han en av svenska konstnärer som kom den franska impressionismen allra närmast.

Under somrarna vistades Kreuger ofta på Öland och motiven därifrån blev en slags lovsång till de fritt strövande hästflockarna och de idisslande korna på sommarbete på det öländska Alvarets solglittrande slätter, dessa var som skapade för konstnärens palett. Denna ögonblicksskildring där ryttaren med hästarna ger liv och rörelse till det annars stillsamma landskapet ansluter sig båte motiviskt och metodmässigt till impressionisternas landskapsbilder. Med snabb, antydande pensel har Kreuger på ett suggestivt sätt fångat essensen i det korta ögonblickets synintryck med de galopperande hästarna och i stämningen av det öländska landskapet.