1018. Trädgårdsskulptur, 1800-talets mitt

Objektsbeskrivning
TRÄDGÅRDSSTATY, 1800-talets mitt/tredje kvartal, England, troligen Blashfield, i form av stående Flora, stengods, bemålat postament i stengods med dekor av eklövskransar, höjd 146,5, 37 x 37,5 cm; skador, ena handen saknas, lagningar, sockeln kompletterad