1017. Trädgårdsstaty, 1800-talets första hälft

Objektsbeskrivning
TRÄDGÅRDSSTATY, 1800-talets första hälft, beslöjad nymf, skulpterad sandsten, senare postament i svartmålat trä medföljer, statyns höjd 150, total höjd 196 cm; ålderbetingad patina, nagg och avslag