1012. Saltkar, 1800-tal, Wien

Objektsbeskrivning
SALTKAR, 1800-tal, Wien, renässansstil, fot i form av sittande grip, skålens utsida med akantusornamentik, insidan med landskapsmotiv och tre kvinnor vid den sovande Amor, polykrom emalj på koppar och silver, höjd 10 cm; smärre slitage och emaljdefekter

PROVENIENS:
Affärsmannen Russell Bodés samling (1920-2017)