1010. Figurin, rokoko, Marieberg

Objektsbeskrivning
FIGURIN, rokoko, Marieberg, Pierre Berthevins period (1766-1769), i form av morian, ristad signatur MB, polykromt bemålat mjukt porslin, höjd 15 cm; skador och lagningar, retuscher

LITTERATUR:
Carl Hernmarck: Marieberg, Stockholm 1946, sidan 216, jämför signaturen