1007. Gunghäst, 1700-tal

Objektsbeskrivning
GUNGHÄST FÖR HÖGRESTÅNDSMILJÖ, 1700-tal, Sverige, polykromt bemålad, sidorna av halvcirkelformade diagonalt utställda skivor, profilsågade kanter, skulpterat huvud och kropp, tömmar av läder, svans av tagel, höjd 69, 144 x 39 cm; slitage, retuscher, smärre kompletteringar

Jämför gunghästar i Nordiska Museets samlingar; NM.0126751, gunghäst, 1700-tal, från Reinhold Rudbeck, Edsberg; NMA.0023840, gunghäst, 1700-talets mitt, från Sigrid Essen, Säbylund, Wik; SKANM.0149133, Den flemingska gunghästen från Årsta, 1700-talets slut, placerad på Skogaholms herrgård, Skansen