1006. Skulptur, tillskriven Jan Pieter van Baurscheit

Objektsbeskrivning
JAN PIETER VAN BAURSCHEIT D.Ä. (Nederländerna 1629-1728) tillskriven: Hösten - allegorisk framställning i form av Bacchus som barn, gritstone, postament i sandsten, total höjd 126 cm; lagningar, delar saknas, nagg och enstaka avslag