1002. Skrin, barock, daterat 1667

Objektsbeskrivning
SKRIN, barock, 1600-talets andra hälft, Sverige, skulpterad ek, smidda järnmonteringar med spår av rött, locket märkt med initialer EPSH (Erik Pedersson Hård af Segerstad), daterat 1667 samt adliga ätten Hård af Segerstads vapensköld (nr 17), locket med handtag, sidorna med skurna serafer, nyckel medföljer, höjd 9,5, 18,5 x 15 cm; slitage, spricka, en list, två nitar samt fötter saknas

PROVENIENS:
Ryttmästare adelsmannen Erik Pedersson Hård af Segerstad (1622-1668) gift med Margareta Lillie (1624-1702)
systern Brita Hård af Segerstad (1628-1698) gift med adelsmannen Göran Johansson Posse af Såtenäs (1620-1686)
därefter i arv inom familjen till greve Arvid Posse (1820-1901)
därefter i arv inom familjen till nuvarande ägare

LITTERATUR:
Signums svenska konsthistoria, Renässansens konst, Lund 1996, sidan 207, jämför skrin i Nordiska museets samlingar av Hans Gudewerdt d.y.