2408. Golvur, rokoko av Nils Berg

Objektsbeskrivning
GOLVUR, stockholmsarbete i rokoko, urverket av Nils Berg (urmakare i Stockholm 1751-1794), tavlan märkt Nils Berg Stockholm, verket märkt N:o 131 samt D och krona, träskuren dekor och pastellage av akantus, rocailler och ströblomster, lackerad kinesiserande dekor mot grön fond med spaljémotiv, rocailler, växtornamentik och fåglar, fronten med landskapscenerier, helslag och repetition, medföljer pendel, två lod, dragnyckel, höjd 239 cm; smärre dekorskador, senare bemålning