1022. Armlänstolar sengustavianska av Ephraim Ståhl

Objektsbeskrivning
EPHRAIM STÅHL (stolmakare i Stockholm 1794-1820/21, kunglig hovstolmakare 1800-1809), ett par armlänstolar, sengustavianska stockholmsarbeten, dubbelsignerade ES, båda med Stockholms stolmakarämbets sigill, träskuren dekor och pastellage, armlän med volutformade avslut, sarger med lagerstav, framben med överkragning, bladhölstrade kannelerade framben, sabelformade bakben, målade i pärlgrått; smärre lagningar
LITTERATUR:
Eva Nordenfelt: Ephraim Ståhl en kunglig stolmakare, Stockholm 2007, sidan 246 jämför närmast identiska stolar