1020. Sengustavianskt skrivbord

Objektsbeskrivning
ANDERS LUNDELIUS eller ERIC NYSTRÖM (mästare i Stockholm 1778-1823 respektive 1773-1788) tillskrivet, skrivbord med uppsats, sengustavianskt stockholmsarbete, fanerat med mahogny, lister och beslag av mässing, uppsats med inredning med fack och lådor bakom jalusi, dubbelsidigt med lådor, genombrutna hörnkonsoler i mahogny, skinnklädd skiva med guldsnitt, nyckel medföljer, höjd 111/75,5, 178,5 x 87,5 cm; smärre kompletteringar och lagningar
LITTERATUR
Sigurd Wallin: Möbler från svenska herremanshem, del III, Stockholm 1935, jämför damskrivbord signerat Anders Lundelius 1782
Torsten Sylvén: Mästarnas Möbler - Stockholmsarbeten 1700-1850, Stockholm 1996, sidan 250 jämför damarbetsbord signerat Anders Lundelius, text sidan 296, sidan 297 skrivbord med uppsats signerat Eric Nyström 1784, sidan 431 schema sengustavianska hörnkonsoler
Skrivbord med uppsats längs skivans vänstra kortsida introducerades som möbeltyp under framförallt rokokon. Modellen var fortsatt populär under såväl gustaviansk som sengustaviansk tid, med stora generösa arbetsytor. Uppsatsen, kallad serre-papiers eller cartonnier på franska, rymde lådfack för brev och handlingar, som var lättillgängliga för användaren. Funktionen att två personer kunde sitta mittemot varandra på långsidorna och konversera gör möbeltypen till en föregångare till 1800-talets engelska s.k. Partners Desk.
Skrivbordet med uppsats är sannolikt tillverkat av Anders Lundelius eller Eric Nyström. Möbeltypen i sig tillverkades av många samtida stockholmsmästare. Dock har Torsten Sylvén påvisat detaljer i Lundelius och Nyströms formspråk som är signifikativa för bådas produktion. De lövsågade konsolerna i mahogny attribuerar Sylvén till båda mästarna, och menar att man kan fastställa Nyström som mästare med utgångspunkt från möbler försedda med originalkonsoler, även om signatur saknas. Med utgångspunkt från dessa empiriska studier bör endera av dessa mästare utfört skrivbordet.