1018. Spegellampetter i rokoko

Objektsbeskrivning
SPEGELLAMPETTER, ett par, rokoko av stockholmskvalitet, för två ljus vardera, förgyllda med polerat guld och slagmetall, profilerade ramar, ljusarmar i brännförgylld mässing, fasetterade och kvicksilverfolierade glas med slipad dekor av växtornamentik, 50 x 25 cm; smärre slitage

PROVENIENS:
Björnsnäs herrgård, Kvillinge socken, Östergötlands län
enligt uppgift inköpta 1780, ursprungligen i en serie om åtta stycken
därefter i arv inom familjen

LITTERATUR:
Albin Roosval, red.: Svenska slott och herresäten, Östergötland, Stockholm 1923, sidan 27 lampetter ur samma serie avbildade i matsalen, sidan 28 onmämnda ; "Kring väggarna hänga 8 stycken oskadade vackert slipade spegellampetter, infattade i stilenligt förgyllda lister; af räkenskapsböckerna framgår att dessa anskaffats år 1780".
Slott och herresäten i Sverige, Östergötland, del I, Malmö 1971, sidan 66 jämför lampetter ur samma serie
Torsten Sylvén & Elsebeth Welander-Berggren: Speglar, Spegelmakare och Fabrikörer i Sverige 1650-1850, Stockholm 2000, sidan 101f jämför speglar