1017. Spegel rokoko av Ehrhart Göbel

Objektsbeskrivning
EHRHART GÖBEL (spegelfabrikör i Stockholm 1744-1764), spegel, stockholmsarbete i rokoko, signerad EG samt dubbla Stockholms hallstämpel 1772, dekor i papier maché, förgylld med polerat guld och slagmetall, genombrutet krön med dekor av blomster, festonger med tofsar, rocailler och voluter, graverad dekor, kantglas med pastellagedekor, nedre sargen med lagerkrans och voluter, kvicksilverfolierade glas, originalbakstycke, 100 x 40 cm; smärre dekorskador, enstaka kantglas med sprickor

Spegelfabrikören Ehrhart Göbel var verksam till sin död 1764, därefter drev änkan Anna Catharina företaget tillsammans med sonen Christian. Efter sonens död 1770 tog sonhustrun Anna över verkstaden, vilket sannolikt är förklaringen till att spegelns hallstämpel är daterad 1772 i kombination med Göbels signatur.