1015. Gustaviansk bänk 1700-talets andra hälft

Objektsbeskrivning
BÄNK, gustavianskt stockholmsarbete, möjligen av Lars Söderholm (stolmakare i Stockholm, mästare ca 1785, burskap 1790-1794), med Stockholms stolmakarämbetes sigill, fristående, träskuren dekor i form av bandfläta, diagonalskurna hörnfleuroner, kannelerade avsmalnande ben, bemålad, höjd 49, 128 x 42 cm; slitage
Bänken har en genomgående träskuren dekor av bandfläta och de för Lars Söderholm så typiska diagonalskurna fleuronerna.
LITTERATUR:
Torsten Sylvén: Stolens Guldålder 1650-1850, Stockholm 2003, sidan 241 & 244 jämför dekordetaljer