1008. Högklassiga sengustavianska kandelabrar

Objektsbeskrivning
KANDELABRAR, ett par, högklassiga sengustavianska arbeten, sannolikt tillverkade i Stockholm, för vardera tre ljus, matterad och polerad brännförgylld brons, foten med palmettdekor mot pikerad botten, slät pelare med palmetthölstrad bas, krönande karyatidbyst med parställda bevingade fabeldjur, ljuspipor med rostrastävar respektive örnar och palmetter, höjd 42 cm; smärre lagning och slitage, obetydlig dekorskada, bottenplatta med smärre gravyr, senare manschetter
LITTERATUR:
Elsebeth Welander-Berggren: Antikt, Stockholm 1989, sidan 60 jämför kandelaber tillverkad i S:t Petersburg
Jan von Gerber: Förgyllda bronser under empire, Västerås 1991, sidan 44f jämför lampetter för gas tillverkade för bryggarmästare Brandelius i form av bevingade fabeldjur
De högklassiga kandelabrarna förekommer i några olika versioner där vissa har fasta ljusarmar, som auktionens, medan andra är konverterbara till ljusstake med lösa ljusarmar. Upphovet till den spektakulära modellen härrör sannolikt från S:t Petersberg och bronsgjutaren Andrei Schreibers verkstad. Flera dekorelement såsom bottenplattan och de bevingade fabeldjuren förekommer i kandelabrar, ljusstakar och amplar tillverkade av Schreiber.
Under 1800-talets första kvartal var utbytet mellan Stockholm och S:t Petersburg stort bland konsthantverkarna, flera svenska gesäller besökte den ryska staden under sin utbildning, på vägen mot av bli mästare inom sitt skrå. Genom arkivmaterial vet vi att gördelmakargesällen Eric Talén 1801 reste till S:t Petersburg, två år senare gjorde Johan Ekman samma resa till den ryska huvudstaden. Bröderna Reinhold Fredric och Johan Bernhard Lindroth gjorde 1815 sina gesällprov hos fadern, Reinhold Fredric Lindroth d.ä., och reste därefter till S:t Petersburg för att förkovra sig inom sitt yrke. Den relativt stora förekomsten av kandelabertypen i Sverige gör det troligt att någon av de gesäller som utbildade sig i S:t Petersburg tog med förlagor hem till Stockholm och startade en egen, inhemsk produktion av dessa ljusredskap.