2116. Richard Bergh, Porträtt av Bodil Faber

Objektsbeskrivning
RICHARD BERGH
1858-1919
Porträtt av Bodil Faber
Monogramsignerad på baksidan. Olja på duk, 37 x 33 cm.
Utförd omkring 1905.
Målningen föreställer skådespelerskan Bodil Johansen (gift Faber), Skagen-målaren Viggo Johansens dotter.
UTSTÄLLD
Konstakademien, Stockholm 1949
Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm 2013
LITTERATUR
Prins Eugens Waldemarsudde: Konstnärskolonin på Tyresö, 2013, katalognr 40, avbildad i färg i utställningskatalogen, sid 69.

I början av 1900-talet utförde Richard Bergh flera betydande porträtt, av bland andra poeten Gustaf Fröding och statsminister Hjalmar Branting.
1905 fick Bergh fick uppdraget att måla av August Strindberg (olja på duk, 104 x 93 cm, nu i Bonniers porträttsamling, Nedre Manilla.)

Richard Bergh målade långsamt och noggrant och August Strindberg var otålig. Under samma period stod även Viggo Johansens dotter modell för Richard Bergh, för den nu aktuella målningen. I ett brev till Viggo Johansen skrev Richard Bergh och beklagade sig, några veckor innan Strindberg-porträttet var färdigt (Göran Söderström, "Strindberg och bildkonsten", 1972, sid 348):

"Det måste gå fort. Han vill ej sitta längre och är förfärligt nervös. Jag är ej mindre nervös och försöker förgäves måla fort. [...] Ibland tycker jag porträttet är utmärkt, oaktat det är helt tunt målat. Jag har helt få färger på paletten och tänker bara på modelleringen och uttrycket. Han liknar ett gammalt sårat men stolt lejon i verkligheten. Han är den intressantaste modell jag någonsin haft. Jag läser i hans ansikte med dess många ödeslinjer som i en underbar bok. Lyckas jag ej nu, målar jag honom ur minnet med ledning av den direkta målningen, som en studie egentligen".