2012. August Malmström, Det gamla och det unga Sverige

Objektsbeskrivning
AUGUST MALMSTRÖM
1829-1901
Det gamla och det unga Sverige - sommarmotiv från Rotebro
Signerad A. Malmström. Olja på duk, 69 x 102 cm.
Utförd 1894
PROVENIENS
Stockholms Auktionsverk, Kvalitetsauktion, hösten 1986, katalognr 437
UTSTÄLLD
Stockholmsutställningen 1897
LITTERATUR
Tomas Björk: August Malmström - Grindslantens målare och 1800-talets bildvärld, Stockholm 1997, sidan 235ff och sidan 363, katalognr 30, avbildad i färg sidan 237
.
Det unga Sverige
Vi tåga ut i täta led
Vi vilja kämpa, vi också,
hurra! hurra! hurra!
Kring Sveriges fana, gul och blå,
hurra! hurra! hurra!
För landets frihet och dess fred,
för våra fäders språk och sed,
för rätt och lag
i all vår dag,
hurra! hurra! hurra!
.
Med dessa fosterländska ord av diktaren Frithiof Holmgren presenterades August Malmströms Det gamla och det unga Sverige, i tidskriften Jultomten 1894. Ursprunget till den kommande målningen finner vi redan 1864 i Litografiskt Allehanda som publicerade en litografi med titeln Skarpskytterörelsen vars förlaga återfanns i en teckning av Malmström. Här marscherar en liten samling barn genom en bygata, utrustade med högafflar, käppar och armborst, föremål som hörde allmogen till. Motivet kom under 1890-talet att förfinas och framträder i delvis ny skepnad i boken Vårt folk, som utgavs 1894. Här är barnen söndagsklädda, känslan av idyll är mer påtaglig och den gamle grenadjären som öppnat grinden för barnen saluterar framtiden med en honnör, där man drar fram under unionsflagg. Landskapet och grindmotivet är detsamma som i den välkända målningen Grindslanten, men innehållet har förbytts från en bitter kamp om tillvaron till ett patriotiskt segertåg.
.
Till skillnad mot tidigare målningar av Malmström kom en äldre person att spela en framträdande roll i barnens värld, grenadjären Johan Lundquist öppnar på ett symboliskt sätt grinden för framtiden och vuxenvärlden, där barnaskaran med orädda steg marscherar med mössorna i skyn och strupen uppstämd i sång, allt anfört av den lille trumslagaren. Hela sceneriet är hämtat från trakten kring Rotebro, strax norr om Stockholm, med det röda soldattorpet, den spröda grönskan, de välstämda färgerna och ett innehåll som låg helt i linje med den patriotism och framstegsoptimism som fanns inom landet och som nationen ville ge uttryck för på den internationella Stockholmsutställningen 1897. Där visades naturligtvis den slutgiltiga målningen Det gamla och det unga Sverige. Hjalmar Sandberg jämförde på följande sätt August Malmströms och Carl Larssons barnaskildringar i Ny Illustrerad Tidning samma år:
.
"Det känsliga sinnet för lifvet inom småttingarnas värld delar Larsson med August Malmström, en konstnär, som med en äldre skolas manér förenar en alltjämt lika sympatisk, frisk och gladlynt uppfattning af landsbygdens unga släkte, så till exempel i Det gamla och det unga Sverige, där den gamle soldaten vid grinden gör honnör för den unga skaran, som rycker an med den lille trumslagaren i spetsen."